Start
  Instruktorzy
  Plan zajęć
  O szkole
  Regulamin
  Galeria
  Kontakt
 
 

REGULAMIN

 • Proszę o merytoryczne informacje i uwagi mogące służyć poprawie naszej współpracy i działaniu Szkoły.

 • Ostatni posiłek na 3-4 godziny przed zajęciami!

 • Wierzchnie okrycie, buty oraz biżuterię pozostawiamy w szatni.

 • Ćwiczymy na boso w wygodnym stroju.

 • Na zajęcia przychodzimy punktualnie (wskazane 10-15 minut przed sesją), drzwi sali są zamykane 3 min. przed rozpoczęciem sesji i zamknięte do zakończenia zajęć.

 • Sesja jest niepodzielną całością (wychodzenie w trakcie zajęć jest niewskazane).

 • Telefony komórkowe należy wyłączać przed wejściem do sali.

 • W czasie zajęć nie pomagamy sobie nawzajem w wykonywaniu asan (postaw)! w tym poprawiania ćwiczących innych uczestników sesji jogi.

 • Pomagamy sobie w wykonywaniu ćwiczeń na wyraźne wskazanie prowadzącego.

 • Zachowujemy szczególną ostrożność - nie doprowadzamy do kolizji z innymi uczestnikami zajęć.

 • W czasie zajęć obowiązuje zakaz żucia gumy, rozmawiania, używania środków odurzających.

 • Zapraszamy do udziału w obozach i warsztatach jogi wszystkich chętnych chcących pogłębić i zintensyfikować swoją praktykę.

 • Nie działamy destrukcyjnie na swoją i innych pracę, uszanuj ich wysiłek.

 • Płatności za zajęcia:
  - w okresach miesięcznych;
  - tylko gotówką;
  - nie wykorzystane zajęcia można odrobić tylko w terminie ważności karnetu;
  - karnety są ważne do dnia wystawienia;
  - płatność za zajęcia przed zajęciami.

 • Szanujmy siebie nawzajem - odkładajmy sprzęt na miejsce!

UWAGA!!!
Przed przystąpieniem do zajęć prosimy o informowanie nauczyciela o aktualnych problemach zdrowotnych mogących stanowić przeciwwskazanie do wykonywania niektórych ćwiczeń (np. obniżonej sprawności psychofizycznej, przebytych urazach, ciąży).

 
Szkoła Jogi Jolanty Komornickiej-Dąbek
ul. 3 Maja 26/3, 62-200 Gniezno, tel. 601 943 229